top of page
2247-C STAJYER ARAŞTIRMACI BURS PROGRAMI (STAR) 2020-2 Bursiyerlerimiz
Ayşen Ilgın Akbay_Çalışma Yüzeyi 1.png
Ayşen Ilgın AKBAY
Ayşen Ilgın Akbay, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 3.sınıf öğrencisidir (GANO’su Mart 2021 itibariyle 3.76’dır). Eylül 2018–Ağustos 2020 tarihleri arasında, eski okulu olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eczacılık Fakültesi’nin tanıtımını üstlenmiş, dış mecralarda fakültesini temsil etmiştir. Fakültesinin sosyal medya hesaplarının kurucusu olup bu hesapları yönetirken özellikle öğrenciler için danışmanlık yapmıştır. Kasım 2019–Eylül 2020 tarihleri arasında Bilkent Üniversitesi “Operational Research Club”ın düzenlediği 15. Genç Akademi’de okulunu ve fakültesini temsil etmiştir. Haziran 2020’de Antalya mevkindeki Dal Eczanesi’nde stajını gerçekleştirmiş, hastalarla birebir iletişime geçerek ilaç ve sağlık danışmanlığı yapmıştır.Eylül 2020’den itibaren Genç Adli Eczacılar Komisyonu’nun Bilimsel Araştırmalar Komitesi’nde çalışmakta olup vaka çalışması, makale sunumu ve haber yazımı yapmaktadır. Şubat 2021’den itibaren Pharma Event Academy’de olup burada Bilimsel Araştırma ve Çeviri Komitesi’nde çalışmaktadır. Makale araştırması, sunumu, haber yazımı ve makalelerin İngilizce-Türkçe, Türkçe-İngilizce çevirisini yapmaktadır. Mart 2021’den itibaren TÜBİTAK STAR programı aracılığıyla "Uyarılmış Pluripotent Kök Hücre (uPK) Kökenli Diyabet Hastalık Modeli" başlıklı 2200299 no.’lu projede çalışmaktadır. Laboratuvar becerileri: ilaç hazırlamadaki temel prensipler ve temel ölçümler/hesaplar, stabilite testlerinin yapılışı ve raf ömrü hesapları, tıbbi ve zehirli bitkileri makroskobik ve mikroskobik olarak tanımaya yönelik çalışmalar, tıbbi bitkilerde bulunan bazı sekonder madde gruplarının teşhisi, ilaç sentezi için temel kimyasal tepkimeler ve ayırma-saflaştırma yöntemleri, temel mikrobiyal teknikler ve analizler, temel kalitatif ve kantitatif analizler hakkında bilgi sahibidir. İleri derecede İngilizce, başlangıç düzeyinde Almanca ve Fransızca bilmektedir; Almancasını ve Fransızcasını geliştirmekte olup aynı zamanda Türk İşaret Dili’ni öğrenmektedir. Gelecekte; biyoteknolojik ve nanoteknolojik ilaçlar üzerinde ar-ge çalışmalarında bulunmayı; kanser, otoimmün ve enfeksiyon hastalıklarının tedavisi için yenilikçi yöntemler geliştirerek pre-klinik ve klinik çalışmalar yapmayı hedeflemektedir.
doruk altıok_Çalışma Yüzeyi 1.png
1998 Ankara doğumludur. Lisans öncesi eğitimini Laar & Berg (Laren, Hollanda) okulunda ve TED Ankara Koleji Vakfı Özel Okullarında tamamlamıştır. 2016 yılında Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini birinci ve tam burslu olarak kazanmıştır. 2021 yılında lisans eğitimini tamamlayacaktır. 2020 yılı TÜBİTAK 2247-C STAR Bursu çağrısı dahilinde "Var olan İlaç Etken Maddelerinin COVID-19'a Karşı Etkinliklerinin In-Siliko, In-Vitro ve In-Vivo Olarak İncelenmesi” isimli projede bursiyer olarak yer almıştır. 2020 yılının ikinci 2247-C TÜBİTAK STAR Bursu çağrısında ise “Uyarılmış Pluripotent Kök Hücre (uPK) Kökenli Diyabet Hastalık Modeli” isimli projede bursiyer olmaya hak kazanmıştır. İlgilendiği konular arasında Protetik Diş Tedavileri, Biyomateryaller, Dental İmplant Tedavileri, Periodontal Tedaviler ve Rejeneratif Tıp Uygulamaları yer almaktadır. Anadili Türkçe olan Altıok, ileri düzeyde İngilizce ve Felemenkçe ile başlangıç düzeyinde Fransızca bilmektedir.
Doruk ALTIOK
2247-C STAJYER ARAŞTIRMACI BURS PROGRAMI (STAR)2021-1 Bursiyerlerimiz​
1999 Rize doğumludur. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde İngilizce Program 4. sınıfta eğitimine devam etmektedir. Lisans eğitimi süresince birçok etkinlik ve eğitime katılmıştır. Stem Cell Community Day 2021, Lider Gelişim Programı, BIO Türkiye Uluslararası Biyoteknoloji Kongresi, Uluslararası İlaç ve Eczacılık Hukuku Kongresi, Pandeminin Gölgesinde Sağlık ve Eczacılık E-Kongresi, Good Manufacturing Practices Training (GMP), Good Laboratory Practices Training (GLP), İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, İlaç Kalite Yönetimi Eğitimi, İlaç Ruhsatlandırma Eğitimi, Fitoterapi Eğitimi, Etkili İletişim ve Hitabet Eğitimi, Girişimcilik ve Şirketleşme Eğitimi ve Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi Avşar’ın katıldığı eğitim ve etkinliklerden bazılarıdır. Fakültesinin Mesleki Gelişim ve İletişim Öğrenci Topluluğu’nda bir dönem eğitim komisyonu başkanlığını yürütmüş olan Avşar, hala topluluğun aktif bir üyesidir. 2020-Güz ve 2021-Yaz dönemlerinde eczane stajını tamamlamıştır, hasta ve hasta yakınlarına bizzat sağlık danışmanlığı yapmış, süreçlerle ilgili analog ve dijital tüm işlemleri öğrenmiştir. 2021 Ağustos-Eylül aylarında T.C. Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Staj Seferberliği programı kapsamında Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi bünyesinde gönüllü olarak hastane eczacılığı stajını tamamlamıştır. Bu süreçte hastanede eczacının görev ve sorumluluklarını kavramış, bulundurulan ilaçlar ve alternatifleri konusunda gerektiğinde diğer sağlık çalışanlarını bilgilendirmiş ve beraberinde sistemsel olarak birçok bilgiyi edinmiştir. 2247-C TÜBİTAK STAR Bursu 2021/1 çağrısı kapsamında 2200299 numaralı “Uyarılmış Pluripotent Kök Hücre (uPK) Kökenli Diyabet Hastalık Modeli” başlıklı projede bursiyer olmaya hak kazanmıştır. Ayrıca ileri düzeyde İngilizce ile başlangıç düzeyinde Almanca bilmektedir.
Aslı AVŞAR
2247-C STAJYER ARAŞTIRMACI BURS PROGRAMI (STAR) 2023-2 Bursiyerlerimiz
2002 yılı Trabzon doğumludur. Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) Lisans Programı 4. Sınıf öğrencisidir. Lisans öğretimi sırasında birçok öğrenci topluluğunda aktif rol almıştır. Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Topluluğu BAŞGEN’in yönetim kurulunda asil üye olarak yer almıştır ve Başkent Üniversitesi Airsoft Topluluğu’nun başkanlığını yürütmüştür. Genetik Hastalık Tanılama merkezlerinde gönüllü ve zorunlu stajlarını gerçekleştirmiştir. ‘2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR)’ programı kapsamında ‘uPKH Kökenli Diyabet Hastalık Modellerinde Doku Hasarının mikroRNA (miRNA) ve Eksozomal miRNA Düzeyinde Araştırılması ve Potansiyel Biyobelirteçlerin Belirlenmesi’ isimli projede bursiyer olmaya hak kazanmıştır. Başlıca ilgilendiği alanlar arasında Kanser Moleküler Biyolojisi ve Genetik Mühendisliği alanları yer almaktadır. Ayrıca ileri düzeyde İngilizce, orta düzeyde İspanyolca ve başlangıç seviyesinde Almanca bilgisine sahiptir.
Görkem EFENDİOĞLU
Görkem Efendioğlu.jpeg
2000 yılı Girne/K.K.T.C. doğumludur. Başkent Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği bölümünden onur öğrencisi olarak 2023 yılında mezun oldu. 2020 yılında çift anadal programı kapsamında Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünden kabul almıştır. Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde eğitimine devam etmektedir. Başkent Üniversitesi Hastanesi bünyesinde bulunan Biyomedikal departmanında Temmuz 2022’de hastane stajını tamamlamıştır. Nanotech İleri Teknolojik Malzemeler firması bünyesinde Temmuz 2021 ve Haziran-Temmuz 2022 olmak üzere toplamda 3 ay olacak şekilde şirket stajını tamamlamıştır. Tamamlamış olduğu bu stajlar ile tıbbı cihazların yapımı, kontrolü ve kalibrasyonları hakkında detaylı bilgi edinmiştir. Kendini teknik resim konusunda geliştirmek amacı ile 2021 senesinde Solidworks (CAD) çizim programı kursu almıştır. Biyomedikal Mühendisliği bölümü kapsamında bitirme projesi olarak duyması zayıf hastalar ile doktorların iletişimlerinin geliştirilmesi amacı ile işitme cihazı tasarımı yapılmıştır. 3D FDM tipi yazıcı üzerinden plastik materyallerin basımı konusunda kendini geliştirmiştir. 2247-C TÜBİTAK STAR Bursu 2023/2 çağrısı kapsamında “Meme Kanseri İle İlişkili Ekstraselüler Veziküllerin Tanımlanmasına Yönelik Ön Tarama Testi Geliştirilmesi” başlıklı projede bursiyer olmaya hak kazanmıştır. Orta düzeyde İngilizce ve 2019 ile 2021 yılları ve 2023 yılında gitmiş olduğu Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi bünyesindeki Japonca kursu ile temel düzeyde Japonca bilmektedir.
Yağız Efe KARAAĞAÇLI
bottom of page