top of page

HücreCELL® BİYOTEKNOLOJİ İLE TANIŞ

H%C3%9CCRECELL_ICON_-__%C3%87al%C4%B1%C5
HİKAYEMİZ
H%C3%9CCRECELL_ICON_-_-03_edited.png
ANA PROJEMİZ

HücreCELL® Biyoteknoloji;  TÜBİTAK 1512 - Bireysel Genç Girişimci (BİGG) Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı programı kapsamında 01.11.2020-30.04.2022 tarihleri arasında yürütülerek başarıyla tamamlanmış olan, 2200299 proje kodlu "Uyarılmış Pluripotent Kök Hücre (uPK) Kökenli Diyabet Hastalık Modeli" AR-GE projesi ile kurulmuş olup TÜBİTAK 1507 - KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında 01.07.2023-30.11.2024 tarihleri arasında yürütülmekte olan, 7238013 sayılı, “uPKH Kökenli Diyabet Hastalık Modellerinde Doku Hasarının mikroRNA (miRNA) ve Eksozomal miRNA Düzeyinde Araştırılması ve Potansiyel Biyobelirteçlerin Belirlenmesi” başlıklı proje ile desteklenmeye devam etmektedir.

"Uyarılmış Pluripotent Kök Hücre (uPK)

Kökenli Diyabet Hastalık Modeli"

H%C3%9CCRECELL_ICON_-_-02_edited.png
BİZ KİMİZ?

İlaç araştırmaları, uzun yıllar süren ve araştırmacıların üzerinde ciddi maddi yük oluşturan zorlu süreçlerdir. Bir ilaç molekülünün kavram kanıtlama aşamasından kliniğe varışındaki zorlu süreç, aşamalar aşıldıkça bazen söz konusu molekülün etkisiz veya zararlı olduğunun geç anlaşılmasına yol açar. Bu arada çok fazla sayıda hayvan ve insan üzerinde araştırma çoktan yapılmış olur. Ayrıca hayvan ve insan organizmaları arasında önemli farklar olduğundan, moleküller zaman zaman hayvanda gösterdiği profili insanda tam olarak veya olması gerektiği gibi gösterememektedir. İlaç moleküllerinin insan benzeri modellerde erken evrelerde denenmesi, sağlık harcamaları, kamu sağlığı ve doğru tedavilere erişim bakımından büyük üstünlük doğurmaktadır.

 

Uyarılmış pluripotent kök hücreler (uPKHler), insan hastalıklarının laboratuvar koşullarında, küçük plastik kaplarda kurgulanmasına olanak sağlayan, rejeneratif tıp uygulamalarının önemli bileşenlerindendir. Belirli kalite ve stabilite standartları doğrultusunda elde edilen uPKH kökenli hastalık modelleri, insan organizmasını taklit etme kabiliyetiyle, ilaç moleküllerinin erken evrede denenmesi için en uygun ortam haline gelir. uPKH kökenli hastalık modelleri yalnızca ilaç araştırmalarının erken evrelerinde değil, moleküllerin kliniğe giden yolculuğunun her aşamasında külfeti azaltmaya yardımcı olarak avantaj sağlar. Böylece, daha az hayvan ve daha az insan üzerinde denemelerin yapılmasıyla birlikte güvenli alternatif olarak karşımıza çıkar.

 

Kurucumuz ve Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Pelin Kılıç, Eylül 2018'den bu yana Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sürdürdüğü "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi" kimliğini araştırmacı kimliğine katmayı ilke edinmiştir. Şirketimizde yürütülen ilk bilimsel proje kapsamında, hayvan deneylerinin kullanımını azaltmayı ve zulümsüz ürün hareketinin bilim dünyasındaki diğer çalışmalarda yaygınlaşmasını amaçlayarak hayvanların yaşam haklarını ve yaşama alanlarını korumaya katkı sağlamaya kendini adamıştır. Şirketimiz dahilinde, kök hücre ve rejeneratif tıp alanında yürütülen tüm bilimsel çalışmalar bu ilke temelinde şekillenmektedir.

KURULUŞUMUZUN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI

AMAÇ 3: SAĞLIK VE KALİTELİ YAŞAM

AMAÇ 8: İNSANA YAKIŞIR İŞ VE EKONOMİK BÜYÜME

AMAÇ 9: SANAYİ, YENİLİKÇİLİK VE ALTYAPI

AMAÇ 17: AMAÇLAR İÇİN ORTAKLIKLAR

bottom of page