top of page
H%C3%9CCRECELL_ICON_-_-47_edited.png

MİSYON-VİZYON

MİSYONUMUZ;
  • Kök hücre ve yenileyici tıp alanında, hastalık modellemeleri, tanı, teşhis ve tedavi yaklaşımları kapsamında ileri biyoteknolojik Ar-Ge ve proses mühendisliği faaliyeti yürütmek,

  • Şirketin bu yönde bünyesinde geliştirdiği, kalitesi, güvenliliği ve etkililiği kanıtlanmış ürünleri ülkemiz ve dünya pazarına sunmak,

  • Bu alanda yetişmiş insan gücü oluşturmak, ilgili alanlarda lisans ve lisansüstü öğrenci yetiştirmek ve kalite yönetimi, hücresel   tedavi Ar-Ge çalışmaları, hücre kültürü ve manipülasyonu konularında bilim insanlarına eğitim programları düzenlemek,

  • Araştırmalar için teknik ve bilimsel olanaklar sunmak, yurtiçi ve yurtdışındaki akademik, idari ve endüstriyel kurumlarla oluşturulacak işbirliği yoluyla, bilimsel ve teknolojik gelişime katkıda bulunmak ve üst düzeyde bilimsel araştırmalar ve projeler çerçevesinde dünya standartlarında bilimsel veri üretmektir.

VİZYONUMUZ;

Şirketimizin disiplinler arası niteliği ile kronik ve yaşamı tehdit eden, genetik veya genetik kökenli olmayan hastalıkların ileri biyoteknolojik yaklaşımlarla araştırılarak tedavi edilmesinde ülkemize ve dünyaya önemli yararlar sağlamak ve bu alanda eksikliği duyulan eğitim, bilimsel araştırma ve topluma hizmet uygulamalarının hayata geçirilmesidir.

bottom of page