top of page

Stajın konusu:  Kök hücre ve rejeneratif tıp alanında, hastalık modellemeleri, tanı, teşhis ve tedavi gibi yaklaşımları multidisiplinler biyoteknolojik Ar-Ge ve proses mühendisliği faaliyeti konusunda teorik eğitim almak. Multidisipliner çalışma ile genetik veya genetik olmayan hastalıkların biyoteknolojik yaklaşımlarla araştırılması ve mutlak tedavi çözümlerinin geliştirilmesi konusunda kapsamlı bilgi birikimi edinmek.

Staj harici olanaklar: Rejeneratif ve restoratif tıpta kök hücre yaklaşımları kapsamındaki çeşitli bilimsel projelerde, makalelerde ve çalışmalarda, multidisipliner yapı sayesinde bireyin akademik ilerleyişinde kendini keşfetmek ve yeni fikir geliştirmek, deney kurgusu yapmak ve bilimsel çalışmaları ticari ürüne dönüştürmek kapsamındaki bilgilerini ve yeteneğini geliştirmesine yardımcı olmak. Bu çalışmalara ek olarak, bireyin öz gelişimini birçok alanda sağlayacak sosyal ve sanatsal faaliyetlerde yer alma imkanının sunulması.

                     2020-2021 Eğitim-Öğretim Dönemi Yaz Stajına Kabul Edilen Öğrencilerimiz

Stajyer Ad-Soyad

Ayşen Ilgın AKBAY

Büşra Nigar SAVRAN

Merve YALÇIN

Nergis Erva ARSLAN

Öğrenim Görmekte Olduğu Üniversite-Fakülte/Bölüm

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi İngilizce Program

Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Tamamladığı Sınıf

3

2

4

3

                     2021-2022 Eğitim-Öğretim Dönemi Yaz Stajyerlerimiz

Stajyer Ad-Soyad

Alperen Doğan

Aslı Avşar

Ayşenur İnceyol

Başak Özgen

Begüm Su Baltacıoğu

Damla Gümren

Ezgi Gökçe Aydöre

Fatma Ece Odabaşı

Furkan Oruç

Gökçe Nur Çitler

Hasan Efe Mıhcı

Şule Nur Polat

Zaide Kayın

Öğrenim Görmekte Olduğu Üniversite-Fakülte/Bölüm

Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi İngilizce Program

 

Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü

Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümü

Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Bartın Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

2022-2023 Eğitim-Öğretim Dönemi Güz Stajına Kabul Edilen Öğrencilerimiz

Stajyer Ad-Soyad

Ahmet CESUR

Doğa ÇARPIŞANTÜRK

Enes DEVECİ

Melike NİŞANCI

Öznur SAFGÖL

Sena AVAN

 

Bensu UÇAR

Buket UÇAR

Maryam MOUNAD

Şeyda ÇETİNBAĞ

Öğrenim Görmekte Olduğu Üniversite-Fakülte/Bölüm

Devam Etmekte Olduğu Sınıf

5

3

4

4

4

5

4

4

4

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi İngilizce Program

İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi İngilizce Program

Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü

Université Claude Bernard Lyon Moleküler Biyoloji ve Biyokimya Bölümü

2022-2023 Eğitim-Öğretim Dönemi Yaz Stajyerlerimiz

Stajyer Ad-Soyad

Arif Emre İBA

Beyza YENİMAHALLELİ

Buse ÖZER

Edanur AKYEL

Melisa GÜL

Merve ÖZMEN

Öğrenim Görmekte Olduğu Üniversite-Fakülte/Bölüm

Bursa Teknik Üniversitesi/Biyomühendislik

Yıldız Teknik Üniversitesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik

Bursa Teknik Üniversitesi/Biyomühendislik

Aksaray Üniversitesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik

 Sınıf

4

4

4

4

3

3

3

bottom of page