top of page
2020-2021
Ayşen Ilgın AKBAY
Büşra Nigar SAVRAN
1997 Adana doğumludur. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi İngilizce programdan 2022 yılında mezun oldu. Lisans eğitimi boyunca birçok etkinliğe ve eğitime katıldı. (R)evolution of Microbes from Pharmaceutical Point, What is leadership, We Visionary’20, Online Debate of ‘’Generic drugs should be equivalent to Brand-name drugs’’, Homeopati eğitimi, CV hazırlama ve mülakat eğitimi, Aromaterapi eğitimi, Majistral Atölyesi, AMR Youth Summit, Genç Adli Eczacılar Farmasötik Proje Laboratuvarı ve daha birçoğuna katıldı. Genç Adli Eczacılar Farmasötik Proje Laboratuvarı’ı eğitiminden sonra düzenlenen proje yarışmasında ekibiyle birlikte geliştirdiği projeyle 1. oldu. Üç yıl boyunca Ankara University Pharmaceutical Students Groups’da etkin faaliyet göstermekte olup bu çalışmaları halen devam etmektedir.

2020/2021 eğitim-öğretim dönemi dahilinde kuruluşumuzda gördüğü yaz stajı boyunca, aldığı teorik eğitimin yanı sıra laboratuvar becerisi olarak moleküler biyoloji, proteomik, kök hücre ve rejeneratif tıp gibi çeşitli alanlarda kullanılan temel protokolleri uygulamak konusunda bilgi birikimi ve yenilikçi fikir geliştirme, proje geliştirme, yayın hazırlığı ve bilimsel verilerin yayımlanması gibi birçok alanda beceriye elde etti. 2021/2022 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Almanya Braunschweig Teknik Üniversitesinde Erasmus öğrenimine katıldı.

Ek olarak, hem zorunlu hem de gönüllü olarak yaklaşık 12 ay stajyer eczacılık yaptı. Bu süreçte hastalarla olan ikili ilişkilerini geliştirdi, ilaç uyuncu ve kullanımı konusunda hastaları bilgilendirerek sağlık danışmanlığı yaptı ve beraberinde sistemsel olarak birçok eczacılık bilgisini envanterine kattı.

Ayrıca İngiliz dilini ileri ve Alman dilini orta seviyede konuşabilmektedir. Eğitim hayatı dışında, Latin danslarıyla ilgilenmektedir.

Merve YALÇIN
Başkent Üniversitesinde Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü öğrencisidir ve Psikoloji Bölümünde çift anadal yapmaktadır. Makale araştırma, rapor hazırlama, derleme yazma, Office programları kullanımı, genetik, biyoistatistik, biyokimya, mikrobiyoloji gibi çeşitli alanlarda teorik eğitim almıştır. Teorik eğitimin yanında temel laboratuvar eğitimi almıştır. İleri seviyede İngilizce bilmektedir. Gelecekte biliş bilimleri alanında çalışmak istemektedir.
Resim3.jpg
Nergis Erva ARSLAN
2021-2022
Alperen DOĞAN
2000 Ankara doğumludur. Lisans eğitimini Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde sürdürmektedir. MS Office programlarını ve SPSS'i yeterli düzeyde kullanabilmekte olup iyi düzeyde İngilizce bilmekte, makale analizi ve bilgileri birleştirme yönleri kuvvetlidir. Uygulamalı laboratuvar tecrübesi vardır.
Aslı AVŞAR
 
2000 Konya doğumlu, Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü öğrencisidir. Almış olduğu teorik ve pratik derslerin yanı sıra kuruluşumuzda yaz dönemi stajı yaparak hem öğrendiklerini pekiştirmeyi hem de yeni kazanımlar elde etmeyi hedeflemektedir. Orta düzeyde İngilizce bilmekte ve boş zamanlarında, fotoğraf çekmek ve araştırma yapmaktan hoşlanmaktadır. Gelecekte ise kök hücre alanında çalışmak istemektedir.
Ayşenur İNCEYOL
2001 Ankara doğumludur. Lisans eğitimini Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde sürdürmektedir. MS Office programlarını yeterli düzeyde kullanabilmekte ve iyi düzeyde İngilizce bilmekte olup makale analizi ve bilgileri birleştirme yönü kuvvetlidir. Uygulamalı laboratuvar tecrübesi vardır.
Başak ÖZGEN
Begüm Su BALTACIOĞLU
2001 yılında İstanbul’da doğdu. 2017-2018 yıllarında AFS ile İtalya’da değişim öğrencisi olarak bulundu. Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik İngilizce bölümü öğrencisidir. Milli eskrimci olarak 11 yıldır eskrim yapmaktadır. Aynı zamanda Açı Okullarında yarı zamanlı eskrim antrenörüdür.  Laboratuvar eğitimini hem teorik hem de pratikte almıştır. Uygulamalı Temel Mikrobiyoloji Laboratuvar Teknikleri Eğitimi ve DNA İzolasyon Kitleri Kullanım ve Uygulama Eğitimi, aldığı eğitimler arasındadır. İlgi alanları spor genetiği, kök hücre, kök hücrelerin rejeneratif tıpta kullanımı ve doku mühendisliğidir. C1 İngilizce, B2 İtalyanca, A1 Fransızca ve İspanyolca bilmektedir. Gelecekte rejeneratif tıp ve doku mühendisliği üzerine çalışmak istemektedir.
1998 doğumludur. Başkent Üniversitesi Psikoloji lisans mezunu olup aynı üniversitede Moleküler Biyoloji ve Genetik çift ana dal programına devam etmektedir. Önceden Ankara Boylam Psikiyatri Hastanesinde gönüllü stajını tamamlamış olup laboratuvar bilgi ve beceri tecrübesine sahiptir. Moleküler analizler, hücre izolasyonu vb. konularda yeterli bilgi birikimine sahiptir. İyi derecede İngilizce bilmekte, yeterli düzeyde MS Office programlarını kullanabilmektedir. İstatistik uygulaması olarak da iyi derecede Jamovi kullanabilmektedir.
Damla GÜMREN
1996 İstanbul doğumlu olup Hacettepe Üniversitesi Fen  Fakültesi Biyoloji bölümünde lisans eğitimine devam etmektedir.  Rstudio ve SPSS programlarını kullanabilmekte, ileri düzeyde İngilizce ve başlangıç düzeyinde Almanca bilmektedir. Hacettepe Üniversitesi Evrimsel Biyoloji ve Tıp Topluluğu’nda yönetim kurulu üyesi olarak aktif rol oynamaktadır. Topluluk tarafından ulusal çapta düzenlenen Kambriyen Patlaması: Yaşamın Çeşitliliği’ndeki Büyük Devrim Öğrenci Sempozyumu’nda konuşmacı olarak görev almıştır ve Ediakara Dönemi Canlıları üzerine derleme makalesi yazmıştır. LÖSEV gönüllüsü olarak sosyal sorumluluklarını devam ettirmektedir.İlgi alanları izcilik,biyomimikri ve psikolojiden oluşmaktadır. Gelecekte; kök hücre ile ilgili temel ve uygulama alanlarında teorik ve pratik donanıma sahip olduktan sonra özgün ve bağımsız olarak geliştirdiği bilimsel düşüncelerini ve elde ettiği verileri rejeneratif tıp ve doku mühendisliği alanlarındaki bilimsel araştırmalarda kullanmayı amaçlamaktadır.
Ezgi Gökçe AYDÖRE
2000 yılı Ankara doğumludur. Başkent Üniversitesi İngilizce Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünden 2022 yılında mezun olmuştur. Lisans döneminin iki senesi devamlı olarak laboratuvarda pratik ile geçmiştir. Moleküler biyolojide bulunan temel yöntemlere hakimdir. Proje yazımı tecrübesi olup lisans dönemi boyunca farklı alanlardaki projelerde yer almıştır. Bir projesi TÜBİTAK-2209 programı kapsamında desteklenmiştir. İlgi duyduğu alanlar arasında moleküler tıp, doku mühendisliği, sinirbilim, omik teknolojileri bulunmaktadır. İleri düzeyde İngilizce ve başlangıç düzeyinde Rusça ve İtalyanca bilmektedir.
Fatma Ece ODABAŞI
Furkan ORUÇ
2001 doğumludur. Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümünde lisans eğitimine devam etmektedir. Bölümünde aldığı teorik ve pratik eğitimlerin yanında stajlara katılarak bilgi birikimini artırmaya çalışmıştır. Kuruluşumuzun ilgi alanlarına hitap eden konular çalışmasından dolayı, staj döneminin bir kısmının burada yapmak üzere seçilmiştir. MS Office programlarını kullanabilmekte olup orta seviye İngilizce bilgisine sahiptir. Akademik hayatı dışında İnekle adlı platformda çevrimiçi biyoloji dersleri vermektedir. TÜBİTAK 2209-B Projeleri kapsamında, “Asidik Fibroblast Büyüme Faktörü’ nün (FGF1) Saccharomyces cerevisiae’ de Rekombinant İfade Edilmesi ve Saflaştırılması” başlıklı proje ile destek aldı.
2000 yılı doğumludur. Lisans eğitimini Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde sürdürmektedir. Önceden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İmmünoloji biriminde ve Myogen Genetik Tanı Merkezi'nde gönüllü staj yapmış olup laboratuvar bilgi ve beceri tecrübesine sahiptir. Moleküler analizler, hücre izolasyonu vb. konularda becerisi vardır. Orta düzey İngilizce ve başlangıç düzey İspanyolca bilmektedir. İyi düzeyde MS Office programlarını kullanabilmekte ve SPSS üzerinden istatistiksel analiz yapabilmektedir
Gökçenur ÇİTLER
2000 Ankara doğumludur. 2022 yılında Başkent üniversitesi İngilizce moleküler biyoloji ve genetik programından mezun olmuştur. Doku mühendisliği ve Omiks alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Lisans döneminde yaptığı çalışmalar TÜBİTAK 2209-A projesi kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır. İleri seviyede İngilizce bilmektedir.
Hasan Efe MIHCI
1999 Diyarbakır doğumludur. Lise eğitimini Ankara Atatürk Anadolu Lisesinde tamamlamıştır. Lisans eğitimine Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde İntörn Doktor olarak devam etmektedir. Hematoloji ve radyoloji, klinik araştırmalar yürüttüğü alanlarıdır. İki dönem Ankara Üniversitesi Genç Tema Topluluğunda yönetim kuruluğu üyeliği yapmıştır. İleri düzey İngilizce, başlangıç seviyesinde Japonca bilmektedir. Hücresel bakış açısıyla klinik araştırmalar yapabilmeyi hedeflemektedir.
Şule Nur POLAT
Lisans eğitimi Bartın Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde devam etmektedir. Makale araştırma, rapor hazırlama ve MS Office programları kullanımı hakkında bilgi birikimine sahiptir. Biyokimya, Biyoistatistik, İmmunoloji, Mikrobiyoloji,  Gen Tedavisi gibi çeşitli derslerin teorik eğitimini almıştır. Teorik eğitimlerin yanı sıra Biyoloji, Kimya ve Genetik üzerine laboratuvar eğitimleri almış, bilgi birikimi ve pratik kazanmıştır.
Zaide KAYIN
Cansu TÖNGEL
2002 İstanbul doğumlu olup Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisidir. B2 İngilizce ve A1 Almanca bilmektedir. Küçük yaşlarından beri çeşitli spor kulüplerinde voleybol oynamaktadır. İleride plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi alanında çalışmak ve alacağı laboratuvar eğitimleri ile yapay doku üretimleri konusunda yeni çalışmalar yapmak istemektedir.
2002 Ankara doğumludur. Lisans eğitimine Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde devam etmekte olup ilgi alanları kök hücre, gen regülasyonu ve epigenetiktir. Moleküler biyolojide kullanılan PCR gibi temel tekniklerin yanı sıra mikroarray, metagenom analizi gibi konularda da bilgi sahibidir. MS Office programlarına hakim olup B2 İngilizce, yanı sıra başlangıç düzeyinde Almanca ve Fransızca bilmektedir. Türkiye Biyologlar Derneği’nin bir oluşumu olan “TBD Junior Biologists” ekibine üyedir ve Vita Dergi’de yazarlık yapmaktadır. Ayrıca Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü topluluğu olan Başgen’de akademik alt komitede yer almaktadır. Boş zamanlarında ise kickboks yapmaktan hoşlanmaktadır.
Kadriye Aleyna AKYÜREK
Nisan İrem ÇETİNGÖK
2002 İstanbul doğumludur. 2020 yılında lise öğrenimini birincilikle tamamladıktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji bölümünü kazandı. Kendisi de çocukluğundan beri tip 1 diyabet ile yaşayan biri olarak hastalığı hakkında çalışan bir bilim insanı olmak hep en büyük hayaliydi. Şimdi gönüllü stajyer olarak lisans eğitiminin yanı sıra kendini alanında geliştirmek için adımlar atmaktadır. Gelecekte kronik hastalıkların oluşum mekanizmaları ve diyabet tedavisi üzerine çalışmayı planlamaktadır. İleri düzeyde İngilizce ve başlangıç düzeyinde Almanca bilmektedir. Eğitim hayatının dışında müzikle ilgilenmektedir
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde eğitimini sürdürmektedir. TDB Samsun Delegeliği görevini yerine getirmektedir. Genç Diş Hekimliği Derneğinde aktif olarak rol almakta ve orta düzeyde İngilizce bilmektedir. Laboratuvarda çalışmaya olan ilgisini lise döneminde keşfetmiş ve bu alanda kendini geliştirebilmek amaçlı olarak kuruluşumuzun bünyesinde staja başlamıştır.
Zeynep Eslem FALCI
2022-2023 KIŞ DÖNEMİ
Ahmet CESUR
2000 Çanakkale doğumludur. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi İngilizce program 5. Sınıf öğrenicisidir. Eczacılık Fakültesi Mesleki Gelişim ve İletişim Topluluğu’nda bir dönem bilim komisyonu başkanlığı yapmıştır. Zorunlu stajlarını toplum ve hastane eczanesinde tamamlamıştır. COVID-19 pandemisi döneminde lisans eğitimini sürdürürken gönüllü olarak 13 ay stajyer eczacılık yapmıştır. Bu dönemde hastalarla ikili ilişkilerini geliştirmiş ve müstahzar ilaç bilgisini genişletmiştir. Hastanede staj yaptığı dönemde servisteki hastalara ilaç temini ve ilaç stok yönetimi alanlarında kendini geliştirdi. İleri düzeyde İngilizce bilmektedir. Nörokimya alanında ilgisini bu alanda çeviriler yaparak göstermektedir. Fakültesinde araştırma projesini diyabet tedavisinde kullanılan bir ilaç sınıfı olan “dipeptidil peptidaz-4 enzim inhibitörleri” hakkında yazmaktadır. Lisans eğitimi boyunca birçok kongre ve webinar’a katıldı. Eğitim hayatının dışında video ve kutu oyunları ile ilgilenmektedir. Ankara Üniversitesi Kutu Oyunları Topluluğu yönetim kurulu üyesidir.
Bensu UÇAR
1999 Ankara doğumlu olup Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 3.sınıf öğrencisidir, lisans eğitimine halen burada devam etmektedir. Türkiye Biyologlar Derneği’nin bir oluşumu olan “TBD Junior Biologists” ekibinde yer almış, Vita Dergi’de yazarlık yapmıştır. Orta düzeyde İngilizce bilmektedir. Türkiye Biyolojik Bilimler Ağı tarafından düzenlenen “Virüsler ve Gen Terapisinde Kullanımları”, “Adli Entomoloji”, “Adli Genetik”, “Adli Biyoloji” gibi pek çok eğitime katılmış; “Adli Toksikoloji”, “Memeliler Evrimi”, “Böcekler Kimdir ve Yaşamımızdaki Yerleri Nedir? Adli Entomoloji Nasıl Cinayetlerin Çözümüne Katkı Sağlar” konulu eğitimlere katılarak yapılan sınavda başarılı olduğundan başarı sertifikası almaya hak kazanmıştır. Aynı zamanda Türkiye Biyologlar Derneği “Junior Biologist Online PCR Laboratuvar Eğitimi”ne katılım sağlayarak yapılan sınavda başarılı olmuş, eğitim sertifikası elde etmiştir. Gelecekte çalışmak istediği alan kök hücre tedavisi, kanser ve genetik hastalıklardır. Bununla beraber genetik hastalıkların tedavisi için gen terapisi ve CRISPR/CAS9 teknolojilerine ilgi duymaktadır.
2001 Kocaeli doğumludur. Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü Moleküler Hücre ve Genetik Modülü son sınıf öğrencisidir. MS Office programlarını yeterli düzeyde kullanmakta olup orta düzeyde İngilizce bilmekledir. Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Biyolojik Takip ve Araştırma Topluluğunun Başkanlığını ve TBD Üniversite Temsilciliği görevini üstlenmektedir.
Buket UÇAR
2002 İstanbul doğumludur. İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 3. Sınıf öğrencisidir. Devam eden lisans öğrenimi süresince çok sayıda etkinlik ve eğitime katıldı. Fizik, kimya, biyoloji gibi alanlarda temel teorik ve pratik eğitim aldı. Uygulamalı laboratuvar tecrübesi vardır. Matlab, Python ve MS Office programlarını kullanabilmekte olup, ileri seviyede İngilizce başlangıç seviyesinde Almanca ve İtalyanca bilmektedir. Küçük yaşlardan beri çeşitli spor kulüplerinde voleybol oynamasının yanı sıra masa tenisi, off-road, yüzme gibi spor dallarına da ilgi duymaktadır. Gelecekte kanser biyolojisi, otoimmün ve nadir hastalıklar üzerine çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır.
Doğa ÇARPIŞANTÜRK
Enes DEVECİ
Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde eğitimini sürdürmektedir. International Pharmaceutical Students Federation (IPSF) ‘da Dış İlişkiler Komitesi’ne üyedir. Nanopartiküller ve patojenik dokulara hedeflendirilmesi üzerine çalışmalar yapmıştır. Nanofarmasötikler ve biyoterapötikler üzerine kendini geliştirmektedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.
Maryam MOUNAD
2000 yılında Fas'ın Larache şehrinde doğdu. Halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Biyoloji dördüncü sınıf öğrencisidir. Yaz stajını Bilkent Üniversitesi'nde biyoenformatik alanında yaptı. R ve Python'da programlama dersleri aldı. Akademik derslerinin yanı sıra, Coursera ve Edx platformlarından Kanser ve Biyoinformatik üzerine çeşitli çevrimiçi dersler aldı. ayrıca Bioinforange Konferansları ve Amerikan Kanser Araştırmaları Derneği'nin 2021'de çevrimiçi olarak düzenlenen yıllık toplantısı gibi çeşitli atölye ve konferanslara katıldı. Maryam Arapça, Fransızca, İngilizce ve Türkçe bilmektedir. Biyoloji dışında fotoğrafçılık ve astronomi ile de ilgileniyor. Geleceğin araştırmacısı olarak teorik ve pratik becerilerini sürekli geliştirmeyi hedeflemektedir.
Öznur SAFGÖL
1999 Bursa doğumludur. Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomühendislik bölümü 4. Sınıf öğrencisidir. Öznur’un ilgi alanları kök hücreler ve hücre kültürü, ilaç salım sistemleri, genetik hastalıklar ve kanser biyolojisi üzerinedir. Lisans eğitimi boyunca kanser biyolojisi araştırma laboratuvarında prostat kanseri üzerine, deney hayvanları (sıçan) ve nörobilim alanında, 18 FDG radyofarmasötiğinin üretimi ve kalite kontrolünde ve yeni nesil dizileme teknikleri gibi farklı alanlarda staj çalışmaları yapmıştır. Aynı zamanda iki kişilik ekibi ile hazırladığı “Antioksidan Aktivitenin Geliştirilmesine Yönelik Beta- Siklodekstrin İnklüzyon Komplekslerinin Oluşturulması” adlı TÜBİTAK 2209-B kapsamında desteklenen projesi vardır. Lisans tezi kapsamında PCL-PEG-PCL triblok kopolimerik nanopartikülleri ile çalışmalar da yürütmektedir. 2022 RaDiChal Challenge kapsamında ekibi ile birlikte Multiple Skleroz (MS) hastalığına yönelik gen terapisi ve kök hücrelerin kombine kullanımı ile genetik tedavi yaklaşımını teorik olarak çalışmıştır. Laboratuvar deneyimleri arasında hücre kültürü teknikleri, MTT assay, jel elektroforez, nanopartikül ve inklüzyon komplekslerinin sentezi, protein örnekleri ile çalışılması, sıçan gavaj ve intraperitoneal enjeksiyon uygulamalarının yanı sıra Zeta-sizer, UV-Vis spektrofotometresi, HPLC, GC gibi cihaz kullanımları bulunmaktadır. Lisans eğitimi boyunca Öznur’un, Yıldız Teknik Üniversitesi öğrenci kulüplerinde yazarlık ve editörlük deneyimleri olmuştur. Güncel olarak Medikal Teknolojiler Kulübünde yönetim kurulu üyeliği ve proje birimi koordinatörlüğü yapmaktadır. İlgi alanları arasında edebiyat ve felsefe de yer almaktadır. Lise yıllarında, 2016 Ulusal Felsefe Olimpiyatlarına katılım göstermiştir. İleri seviyede İngilizce, orta seviyede Almanca bilmektedir.
Sena AVAN
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi İngilizce programında 5. sınıf öğrencisidir. Makale analizi ve bilgileri yorumlama yönünden kuvvetlidir. İlaç endüstrisi stajı ve eğitim hayatı boyunca aldığı laboratuvar dersleri ile laboratuvar çalışmaları hakkında yeterli donanıma sahiptir. Sena, işaret dili, Aromatherapy: Clinical Use of Essential Oil ve Prescription Drug Regulation, Cost and Access sertifikalarına sahiptir. Kızılay faaliyetlerine katılmıştır. İleri düzeyde İngilizce bilmektedir. Gelecekte rejeneratif tıp ve biyoteknoloji alanında çalışmak istemektedir.
2022-2023 YAZ DÖNEMİ
Arif Emre İBA
2000 Bolu doğumludur. Bursa Teknik Üniversitesi, Biyomühendislik 4. sınıf öğrencisidir. MS Office, Rstudio ve MEGA programlarını kullanabilmekte ve orta düzeyde ingilizce bilmektedir. Bursa Teknik Üniversitesi Biyoteknoloji ve İnovasyon Topluluğunun kurucu üyelerinden olup topluluk içerisinde kaynak ekibinin koordinatörlüğünü yürütmüştür. Katıldığı BIOINNOVATION 2022 adlı yarışmada ‘’Retinopati Tedavisinde Non-invazif Kontrollü İlaç Salım Sistemlerinin Kullanımı: Transkorneal Geçiş‘’ başlıklı proje ile 3. lük elde etmiştir. AHBAP gönüllüsü olarak sosyal sorumluluk etkinliklerinde yer almaktadır. Gelecekte rejenereatif tıp ve biyoteknoloji alanında çalışmak istemektedir
Beyza YENİMAHALLELİ
2001 İzmir doğumludur. Yıldız Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 4. sınıf öğrencisidir. Orta düzeyde İngilizce, başlangıç seviyesinde de Almanca ve İspanyolca bilmektedir. Çeşitli üniversitelerde gerçekleşen konferans, söyleşi ve sunumlarda yer almaya özen göstererek kendisini öncelikli olarak alanıyla ilgili geliştirmeye çalışmış ve çalışmaya devam etmektedir. İlgi alanları mikrobiyoloji, genetik ve bitki doku kültürüdür. Gelişmeye ve yeni fikirlere açık, analitik olarak problemlere yaklaşıp kriz anlarını yönetebilen, bireysel çalışmanın yanında ekip işlerinden de keyif alan yapısı onu bu alanda çalışma konusunda motive etmektedir.
Buse ÖZER
Bursa Teknik Üniversitesi biyomühendislik 4. sınıf ve kimya yan dal öğrencisidir. Bursa Teknik Üniversitesi Biyoteknoloji ve İnovasyon Topluluğu’nun kurucuları arasında yer almış ve topluluğun ilk yarışma takımını kurarak BIOINOVATION 2022 yarışmasına Retinopati hastalığına alternatif tedavi yöntemi geliştirdikleri C-Drug Delivery’i projesiyle katılmış ve üçüncülük elde etmişlerdir. Daha sonrasında ekibinde değişiklikler yaparak HEYSEM Takımını kurmuş ve projelerini geliştirip Teknofest 2023 Biyoteknoloji ve İnovasyon Yarışmasına katılarak finalist olmaya hak kazanmışlardır. Lisans dönemi boyunca çeşitli kongrelere katılarak, eğitimler alarak, programları ve yazılımları öğrenerek (MS,R,MEGA...) kendini geliştirmeye çalışmıştır.
Eda Nur AKYEL
2002 Tekirdağ doğumludur. Aksaray Üniversitesi 4. sınıf biyoteknoloji öğrencisidir. İstanbul Avicenna Hastanesinde gönüllü stajını yapmış olup gerekli laboratuvar bilgi ve birikimine sahiptir. MS Office programlarını kullanabilmekte ayrıca orta düzeyde ingilizce ve almanca bilmektedir. TÜBİTAK 2209-A projeleri kapsamında Kahverengi Alglerden İzole Edilen Sodyum Aljinattan Gıda Kaplamada Kullanılmak Üzere Aljinat Film Üretilmesi adlı projesi bulunmaktadır. Gelecekte biyoteknoloji alanında çalışmalar yapmak istemektedir.
Melisa GÜL
2001 İzmir doğumludur. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 3. sınıf öğrencisi olarak lisans eğitimine devam etmektedir. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında almış olduğu isteğe bağlı İngilizce hazırlık senesini birincilik ile bitirmiştir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında MBG kulübü denetim grubunda yer almış ve yapılan etkinliklerde görev almıştır. Eğitim süresi boyunca çeşitli kongre ve eğitimlere katılarak bilgi birikimini artırmaya çalışmaktadır. MS Office programlarında orta seviye yetkinliğe ve orta seviye İngilizce becerisine sahiptir.
Merve ÖZMEN
2003 Elazığ doğumludur. Lisans eğitimini Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde devam etmekte olup aldığı pratik ve teorik derslerin yanında kuruluşumuzda yaz dönemi gönüllü stajını yaparak kendini geliştirmeyi hedeflemiştir. Geri kalan zamanlarda fotoğraf çekmek ve ticari sosyal medya kullanımı konusunda eğitim almaktadır. Gelecek hedefi olarak kök hücre ve doku biyoteknolojisi ile kozmetik sektöründe iş alanı oluşturmaktır.
bottom of page