top of page

Şubat 2021

 • PROJEMİZ, 2209-B ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ SANAYİYE YÖNELİK ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEK ALMAYA HAK KAZANDI

Kurucumuz ve Yönetim Kurulu Başkanımız Öğr. Gör. Dr. Pelin Kılıç’ın sanayi danışmanlığında ve Prof. Dr. Özlem Darcansoy İşeri’nin akademik  danışmanlığında yürütülecek olan Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü öğrencisi Begüm Coşar tarafından “Drosophila melanogaster’de Diyabetik Hastalık Modelinin Oluşturulması ve CRISPR/CAS9 Yöntemi ile Gen Düzenlemesi Yapılması Sonucu Oluşan İfade Değişikliğinin Araştırılması ve Değerlendirilmesi” başlıklı projemiz, 2020-1. dönem 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı tarafından desteklenmeye hak kazanmıştır. Proje çıktısı ve hizmet edeceği ürün geliştirme süreçleri sonucunda yayımlanacak bilimsel makaleler, araştırmanın özgünlüğü yardımıyla, gen düzenlenmesi çalışmalarına yeni ve kolayca uyarlanabilir bir bakış açısı kazandıracaktır. Danışman hocalarımızı ve araştırmacı öğrencimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.

Mayıs 2021

 • BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ EKİN ÖN KULUÇKA MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN BİYOTEKNOLOJİ GİRİŞİMCİLİK PROJE YARIŞMASINDA ÜÇÜNCÜLÜK

Başkent Üniversitesi Ekin Ön Kuluçka Merkezi tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen Biyoteknoloji Girişimcilik Proje yarışmasında Kurucumuz ve Yönetim Kurulu Başkanımız Öğr. Gör. Dr. Pelin Kılıç, kuruluşumuzda biyolog/araştırmacı olarak görev yapmakta olan Gizem Tunçer ve Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde öğrenim gören Begüm Coşar tarafından kurulan Genetiğin Mirası takımı “Meme Kanseri Teşhisinde Kullanılmak Amacıyla Eksozom Tanı Kiti Geliştirilmesi” proje fikri ile üçüncü olmuştur.Takımımız, 10 Mayıs 2021 tarihinde Başkent Üniversitesi Rektörü ve değerli jüri üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen ödül töreninde üçüncülük ödülünü ve Ekin Ön Kuluçka Merkezinde çalışma alanı almaya hak kazanmıştır.

 • 2247-C STAJYER ARAŞTIRMACI BURS PROGRAMI (STAR) KAPSAMINDA İKİ STAJYERİ BÜNYEMİZE KATTIK

Kuruluşumuz, 2020-2. dönem 2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) Kapsamında Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde öğrenim gören Doruk Altıok ve Gazi Üniversitesi Eczacılık fakültesinde öğrenim gören Ayşen Ilgın Akbay olmak üzere iki ayrı disiplinden iki stajyer almaya hak kazanmıştır. Staj süresi boyunca STAR bursiyeri öğrencilerimiz kök hücre ve rejeneratif tıp alanında, hastalık modellemeleri, tanı, teşhiş ve tedavi gibi yaklaşımları multidisiplinler biyoteknolojik Ar-Ge ve proses mühendisliği faaliyeti konusunda teorik eğitim almışlardır. Multidisipliner çalışma ile genetik veya genetik olmayan hastalıkların biyoteknolojik yaklaşımlarla araştırılması ve mutlak tedavi çözümlerinin geliştirilmesi konusunda kapsamlı bilgi birikimi edinilmiştir. Bu süreçte öğrencilerimize bizimle oldukları ve bize sağladıkları katkılar için teşekkür ediyoruz.

Haziran 2021

 • İLK YAZ STAJYERLERİMİZİ KABUL ETTİK

Kuruluşumuz, yaz stajı için ilk kez 2020-2021 Eğitim-Öğretim Dönemi’nde üç farklı disiplinde, dört farklı üniversiteden dört stajyer öğrenci kabul etmiştir. Kabul edilen öğrencilerimiz: Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde öğrenim gören Ayşen Ilgın Akbay, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Biyoloji bölümünde öğrenim gören Büşra Nigar Savran, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi İngilizce Programda öğrenim gören Merve Yalçın ve Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde öğrenim gören Nergis Erva Arslan’dır. Kabul alan stajyer öğrencilerimiz rejeneratif ve restoratif tıpta kök hücre yaklaşımları kapsamındaki çeşitli bilimsel projelerde, makalelerde ve çalışmalarda, multidisipliner yapı sayesinde bireyin akademik ilerleyişinde kendini keşfetmek ve yeni fikir geliştirmek, deney kurgusu yapmak ve bilimsel çalışmaları ticari ürüne dönüştürmek kapsamındaki bilgilerini ve yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlanmıştır. Bu çalışmalara ek olarak, stajyerlerimiz, bireyin öz gelişimini birçok alanda sağlayacak sosyal ve sanatsal faaliyette yer alma imkanına sahip olmuşlardır. Stajyer öğrencilerimize bizimle oldukları bu yaz dönemi için teşekkür ediyor, meslek hayatlarında başarılar diliyoruz.

Eylül 2021

 • LEGACY ARTS & SCIENCE®  ÖĞRENCİ GRUBU, DROP-GENE TAKIMI OLARAK TEKNOFEST 2021’DE

Rejeneratif ve restoratif tıpta kök hücre yaklaşımları kapsamındaki çeşitli bilimsel projelerde ve çalışmalarda, çok disiplinli yapımız sayesinde bir adım önde yer alıyoruz. Kurucumuz ve Yönetim Kurulu Başkanımız Öğr. Gör. Dr. Pelin Kılıç’ın danışmanlığında Legacy Arts & Science® öğrenci grubumuzdaki 6 öğrencimiz, Drop-Gene Ekibi olarak Teknofest 2021 Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması’na fikir kategorisinden “Uyarılmış Pluripotent Kök Hücre (uPKH) Kökenli MODY3 Diyabet Modeli Üzerinde Gen Düzenlenemesi ile Hücresel Tedavi Modelinin Oluşturulması” başlıklı proje önerisi ile başvurarak, 114 takım arasından ilk 28’e girmeye hak kazanmış ve finale kalmıştır. Bu sayede, 21-26 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Teknofest 2021’de bulunma heyecanını ve gururunu bize yaşatmıştır.

Kasım 2021

 • 2247-C STAJYER ARAŞTIRMACI BURS PROGRAMI (STAR) KAPSAMINDA STAJYER KABULÜ YAPILDI

Kuruluşumuz, 2021-1. dönem 2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) Kapsamında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde öğrenim gören Aslı Avşar bursiyer olmaya hak kazanmıştır. Staj süresi boyunca STAR bursiyeri öğrencilerimiz kök hücre ve rejeneratif tıp alanında, hastalık modellemeleri, tanı, teşhiş ve tedavi gibi yaklaşımları multidisiplinler biyoteknolojik Ar-Ge ve proses mühendisliği faaliyeti konusunda teorik eğitim almışlardır. Multidisipliner çalışma ile genetik veya genetik olmayan hastalıkların biyoteknolojik yaklaşımlarla araştırılması ve mutlak tedavi çözümlerinin geliştirilmesi konusunda kapsamlı bilgi birikimi edinilmiştir. Bu süreçte öğrencilerimize bizimle oldukları ve bize sağladıkları katkılar için teşekkür ediyoruz.

 • SEMİNER

Kurucumuz ve Yönetim Kurulu Başkanımız Öğr. Gör. Dr. Pelin Kılıç, 25 Kasım’da Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Güz Seminerleri kapsamında “Translasyonel Ar-Ge’de Kalite Yönetimi” başlıklı sunumu ile Zoom platformu üzerinden öğrencilerle buluşmuştur. Bu güzel ve nazik davetleri için Başkent Üniversite Moleküler Biyolji Bölümüne ve sunuma katılan tüm katılımcılara çok teşekkür ediyoruz.

Aralık 2021

Araştırmacı öğrencimiz Begüm Coşar, Kurucumuz ve Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Öğr. Gör. Pelin Kılıç’ın sanayi danışmanlığında ve Prof. Dr. Özlem Darcansoy İşeri’nin akademik danışmanlığında yürütmekte olduğu TÜBİTAK 2209-B destekli projesi ile ilgili, “Ortolog TCF7L2 ve pan Genlerinin İnsülin Sinyal Yolağı Açısından Biyoinformatik Yaklaşımlar ile Karşılaştırılması” başlıklı biyoinformatik tabanlı çalışmalarını, 27-28 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleşen 21. Uluslararası Katılımlı Biyoteknoloji Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sunmuştur. Danışman hocalarımızı ve araştırmacı öğrencimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.

Sözlü bildirimize ulaşmak için: https://www.youtube.com/watch?v=TJEmuvPIUa4&t=22494s

Ocak 2022

 • Kuruluşumuz ile Türkkök Ulusal Öğrenci Konseyi işbirliğinde sözlük çalışmaları başlamıştır.

 

Kuruluşumuz ve Türkkök Ulusal Öğrenci Konseyi işbirliğinde kök hücre, rejeneratif ve restoratif tıp alanında çalışmalarına başladığımız sözlüğümüz çeşitli platformlar ile okuyucuyla buluşacaktır. İşbirliği ve özverili çalışmaları için Legacy Arts & Science® öğrenci grubumuza ve Türkkök üyelerine teşekkür ederiz.

Şubat 2022

 • Türkiye Biyologlar Derneği ve TBD Junior Biologists katkılarıyla 26 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirdiğimiz bilim dolu ve keyifli etkinliğimizde bizimle oldukları için dinleyiclerimize ve düzenleme ekibine çok teşekkür ederiz. Ayrıca HücreCELL® Biyoteknoloji ve Geliştirme A.Ş sponsorluğunda gerçekleşen kitap çekilişimizde kazanan katılımcılarımızı tebrik ederiz.

Nisan 2022

 • uPKH'ler... veya değil mi? Bunlar hayalet mi? Ne aramalı ve genomda nereye bakmalı? Genifadesini ne etkiler? Ar-Ge ortamı ve tasarımında başarılı bir transfeksiyon basamağının altındayatan faktörler nelerdir?

 

 

 

Araştırmacılar, bilinmeyenleri aramak için hücre kültürü vetransfeksiyon arayışında laboratuvar darboğazları ve tükenmeleriyle mücadele ediyor. Konu transgenomik araştırmalara geldiğinde, dünyanın dört bir yanından araştırmacılar ve lisansüstü öğrenciler olarak, birbirimizi tanıyabileceğimiz ve bir kez daha açık bilimin ne kadar önemliolduğunu hatırlayabileceğimiz, çevrimiçi, küresel olarak etkileşimli, açık tartışmakanallarından oluşan çarpıcı bir dizi ile aydınlanalım. Bu güz döneminde, Ankara ÜniversitesiKök Hücre Enstitüsü ve HücreCELL® Biyoteknoloji A.Ş.'den Dr. Pelin Kılıç ile AnkaraYıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı ve Ankara YıldırımBeyazıt Üniversitesi MERLAB Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Dr. Keziban KorkmazBayram ile birlikte Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Anabilim Dalı Başkanı veAnkara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Günhan Gürman ve AnkaraYıldırım Beyazıt Üniversitesi MERLAB Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, aynı zamanda Ankara Yıldırım Beyazıt Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesiDr. Mustafa Güngörmüş'ün davetli katılımıyla, bu açık bilim oturumlarını yönetecek ve uPKHgeliştirme stratejilerine ilişkin araştırma iç görüleri sunacak. Bu alanda çalışan bilim insanları, bir zamanlar varlığından haberdar olmadıkları işbirlikçileri ile konuşma ve bağlantı kurmaşansına da sahip olacaklar. Bilimsel programın düzenlenmesine ait ilerleyen süreçler için lütfen hucrecellbiotechnology@gmail.com e-posta adresimize, ilginizi belirtin.

Haziran 2022

 

 • TECHANKARA PROJE PAZARI 2022'DE İLK 100'DE 2 PROJE BAŞARISI

Bu yıl onuncusu düzenlenecek olan TechAnkara Proje Pazarı için toplam 268 yenilikçi proje arasından “Uyarılmış Pluripotent Kök Hücre (uPK) Kökenli Diyabet Hastalık Modeli” ve “Eksozom Tabanlı Karaciğer Kanseri (HCC) Ön Tarama Kiti” başlıklı projelerimiz ilk 100’e kalarak TechAnkara Proje Pazarı 2022'de sergilenecek projeler arasına girmiştir.

 • EXONOSTIC TAKIMIMIZ TEKNOFEST 2022'DE BİYOTEKNOLOJİ İNOVASYON YARIŞMASI KAPSAMINDA FİNALE KALMIŞTIR

Kurucumuz ve Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Pelin Kılıç’ın danışmanlığında Legacy Arts & Science® öğrenci topluluğunda yer alan öğrenci ve araştırmacımızdan oluşan EXONOSTIC takımı 2022 TEKNOFEST Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması kapsamında Proje Detay Raporu aşamasını başarıyla tamamlayarak finale kalmaya hak kazanmıştır.

 

 

 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Şahin, laboratuvar ortamını ve çalışmalarımızı yerinde görmek için ziyarete geldi. Hocamıza bu süreçte bizimle olduğu için ve ziyareti sırasındaki bilgilendirici konuşmasından dolayı teşekkür ederiz.

Temmuz 2022

 • KURULUŞUMUZ BÜNYESİNE, 2 AR-GE PERSONELİ KAZANDIRDI

Şubat 2021-Temmuz 2022 tarihleri arasında TÜBİTAK 2209-B kapsamında sanayi danışmanlığını yaptığımız araştırmacımız Begüm Coşar ve 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi yaz stajyerimizlerden Merve Yalçın, kuruluşumuzda AR-GE personeli olarak çalışmaya başlamıştır.

AR-GE personelimizi yeni pozisyonları için kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • KURULUŞUMUZ BÜNYESİNDE GERÇEKLEŞEN 2022 YAZ STAJI, TEORİK VE UYGULAMA EĞİTİMLERİ İLE DEVAM EDİYOR 

Bu yaz, teorik eğitimin yanı sıra uygulama eğitimlerine de başlayan kuruluşumuz teorik dersleri hem daha kolay anlaşır hem de daha eğlenceli hala getirmeye devam ediyor.

Genel laboratuvar alanlarında ve hücre kültürü laboratuvar alanlarında “eli üstünde” yürütülen çalışmaların yanında, hücre kökenli tedavilerin klinikte uygulamasını anlatmak amacıyla teorik derslerde kullanılan modelimiz öğrenciler tarafından çok beğenildi.

Ağustos 2022

 • TEKNOFEST 2022 BİYOTEKNOLOJİ VE İNOVASYON YARIŞMASI’NDA FİNALE KALAN EXONOSTIC TAKIMIMIZ TRABZON’DA

Kurucumuz ve Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Pelin Kılıç’ın danışmanlığında Legacy Arts & Science® öğrenci topluluğunda yer alan öğrencimiz  Cansu Tekeli ve kuruluşumuzda Ar-Ge personelimiz Begüm Coşar, EXONOSTIC takımı olarak  2022 TEKNOFEST Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması kapsamında Trabzon’a giderek poster sunumunu gerçekleştirdiler. Poster sunumları sırasında alanımızı ziyaret eden ve projemizi dinleyen Sayın Ahmet Yozgatlıgil ve katılım belgelerimizi taktim eden Prof. Dr. Hasan Mandal hocamıza teşekkür ederiz.

Danışman hocamızı ve öğrencilerimizi tebrik eder, sonraki aşamalar için başarılar dileriz.

  

 • DEĞİŞİM YARATABİLİRİZ

Yürütülen ilk bilimsel projemiz kapsamında, hayvan deneylerinin kullanımını azaltmayı ve zulümsüz ürün hareketinin bilim dünyasındaki diğer çalışmalarda yaygınlaşmasını amaçlayarak hayvanların yaşam haklarını ve yaşama alanlarını korumaya katkı sağlamaya kendini adayan kuruluşumuz doğa koruma çalışmalarına çeşitli platformlarda da devam etmektedir.

Siz de hayatınızda ufak değişiklikler yaparak büyük değişimlere katkıda bulunabilirsiniz.

 • YENİ YAYINLARIMIZ

Geçtiğimiz aylarda sonuçlandırdığımız BAP projemizin bir çıktısı olan “KLİNİK AMAÇLI ÜRETİLEN MEZENKİMAL KÖK HÜCRE ÜRÜNLERİNDE TRİPSİN VE TRİPSİN İNHİBİTÖRÜ KONSANTRASYONLARININ SDS-PAGE İLE KARŞILAŞTIRILMASI” ve yine geçtiğimiz aylarda tamamladığımız 1512-BİGG projemizin bir çıktısı olan “PKMH'DEN UPKH'YE GİDEN YOL: TRANSPOZON KONSANTRASYONU VE KÜLTÜR KOŞULLARININ TRANSFEKSİYON VERİMLİLİĞİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ” başlıklı bilimsel çalışmalarımız, 24-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek olan ULUSLARARASI KAPADOKYA SAĞLIK VE YAŞAM KONGRESİ’nde (UKSAY-2022) değerlendirmeler sonucunda sözlü bildiri olarak sunulmaya hak kazanmıştır.

Dr. Pelin Kılıç’ı, Ar-Ge personelimizi ve çalışma ortaklarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Eylül 2022

 • Kuruluşumuz, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (WOMEN-UP) kapsamında bünyesine bir Yardımcı Ar-Ge personeli kazandırdı.

 

2020-2021 eğitim-öğretim dönemi yaz stajyerimizlerden Büşra Nigar Savran, kuruluşumuzda yardımcı Ar-Ge personeli olarak çalışmaya başlamıştır. Yardımcı Ar-Ge personelimizi yeni pozisyonu için kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz.

 • Kuruluşumuzun BIOINNOVATION 2022’ye Staj Sponsorluğu

 

Dr. Pelin Kılıç’ın 23 Ekim 2022 tarihinde Gala Özel Konuğu olarak yer alacağı BIOINNOVATION 2022’de kazanan takımlara kuruluşumuzda staj yapma imkanı sunulacaktır.

Davetleri için düzenleme ekibine teşekkür eder, tüm yarışmacılara başarılar dileriz.

 • TECHANKARA PROJE PAZARI 2022 BAŞARISI

 

Bu yıl 26 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşen, 2 projemiz ile ilk 100’e, 1 projemiz ile ilk 10’a girdiğimiz TechAnkara Proje Pazarı 2022 etkinliğinde, Ankara Üniversitesi Teknokent – TTO’dan Ofis Ödülü kazanmanın mutluluğunu yaşamaktayız.

Ankara Kalkınma Ajansı ve Düzenleme Kuruluna, ayrıca Ankara Üniversitesi Teknokent – TTO’ya çok teşekkür eder, proje ekibimize başarılar dileriz.

 • İkinci yıl dönümümüzde maskotumuz PeeDor doğdu…

Kuruluşumuzun 2. yıl  dönümünde, Pati University’e @patiuniversity, hayvanlarımız için bağış yapmış olmaktan mutluluk ve ayrıca bugün, güvenliği, gücü, cesareti ve asaleti temsil eden dinazorumuz PeeDoR’u kuruluşumuzun simgesi olarak bünyemize kazandırmış olmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Ekim 2022

 • HücreCELL® Biyoteknoloji'den BIOINNOVATION 2022 Finalistlerine Staj Ödülü

 

Ödül Töreni ve Gala Yemeği 23 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşen BIOINNOVATION 2022'ye katılmaktan dolayı mutluluk duymaktayız. Davetleri ve emekleri için başta TBD Junior Biologists olmak üzere tüm düzenleme ekibine teşekkür ve tebrik ederiz. Birinci olan Marmara Üniversitesi Biyolojik Bilimler Kulübü, ikinci olan İstanbul Teknik Üniversitesi ve üçüncü olan BTÜ Biyoteknoloji ve İnovasyon Topluğu öğrencilerini kutlarız. Ayrıca staj sponsoru olarak katıldığımız etkinlik için finalist öğrencilerimizi sabırsızlıkla staj ödülü için bekliyoruz.

Kasım 2022

 • Uluslararası İşbirliği Temasları

 

GenScript Biotech Corp Asya Pasifik bölgesi temsilciliğinden gelen iş partnerlerimiz, Kuruluşumuzu ve Ankara Üniversitesi Teknokent’i ziyaret ettiler. Yetkililer daha sonra, birlikte Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü’nü ve AgriGX Hub’ı ziyaret ederek sıcak temaslar kurdular. Onları yakın zamanda aramızda tekrar göreceğimizden dolayı memnuniyet ve heyecan duyuyoruz.

 • Seminer

Gazi Üniversitesi Biyolojik Takip ve Araştırma Topluluğu (BİTAT) daveti ile çok bilgilendirici ve dopdolu geçen Bilimsel Sohbet Etkinliğini 12 Kasım 2022 tarihinde, Zoom platformu üzerinden gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Etkinlik kapsamında önce  Dr. Pelin Kılıç, "Kök Hücre ve Biyomolekül Araştırmalarında Güncel Laboratuvar Uygulamaları" başlıklı seminerini verdi. Ardından, Kuruluşumuzun çalışanları ile altyapımızda bulunan stajyerler, bursiyerler ve yardımcı araştırmacılar, kariyer planlanması üzerine keyifli bir sohbet gerçekeştirildi. Bu keyifli etkinlik için BİTAT ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz.

Aralık 2022

 • HücreCELL® Biyoteknoloji A.Ş. Olarak Uluslarası Sağlık Araştırmaları Kongresine Katılım Sağladık

 

Yönetim Kurulu Başkanımız, çalışanlarımız ve öğrenci topluluğumuz ile Düzenleme Kurulunda yer aldığımız, oturum başkanı, moderatör ve davetli konuşmacı olarak bildiri ve panel sunumları ile katılım sağladığımız, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ev sahipliğinde 08-09 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşen Uluslararası Sağlık Araştırmaları Kongresine katılım sağlamaktan büyük mutluluk duyduk. Kongrede özellikle, “Akademi ve Özel Sektör İşbirliğinde Ar-Ge ve Ür-Ge Çalışmaları” başlıklı panelimiz çok dikkat çekiciydi.

Bu Kongrede bize de yer veren Kongre Başkanına ve ve emeği geçen Düzenleme Kuruluna teşekkür eder, bundan sonraki etkinliklerde yine birlikte olmaktan mutluluk duyarız.

 • HücreCELL® Biyoteknoloji 5. Ulusal Biyoteknoloji Öğrenci Zirvesi'nde

 

24 Aralık 2022 tarihinde Biyoteknoloji Derneği tarafından çevrimiçi olarak düzenlenen "5. Ulusal Biyoteknoloji Öğrenci Zirvesi" programına katılmaktan büyük mutluluk duymaktayız. Bilgi dolu ve keyifle geçen programda bizimle oldukları için dinleyicilerimize, tüm konuşmacılara ve düzenleme ekibine çok teşekkür ederiz.

Ocak 2023

 • YENİ YAYINIMIZ

 

Yazarları arasında Kurucumuz ve Yönetim Kurulu Başkanımız Öğr. Gör. Dr. Pelin Kılıç, Ar-Ge personelimiz Begüm Coşar, çözüm ortaklarımızdan Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji Genetik Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özlem Darcansoy İşeri ve Legacy Arts & Science®️ öğrenci grubumuzdaki öğrencilerimizin bulunduğu “It isn't over ‘till it’s over: A continuing concern of the SARS-CoV-2 variants, and miRNAs targeting the S protein as a probable absolute cure” başlıklı makalemiz, Experimental Biomedical Research dergisinde yayımlanmıştır. 


Değerli hocalarımızı ve öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.


Makalenin tamamı için; DOI: 10.30714/j-ebr.2022.170

Mart 2023

 • 4 ŞUBAT KANSER GÜNÜ ETKİNLİĞİ İÇİN ÇEKİLİŞ KAZANAN STAJYERLERİMİZE SPONSOR OLDUK

 

Staj sponsoru olarak katıldığımız 4 Şubat 2023 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi Biyoteknoloji ve Genetik Kulübü ev sahipliğinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen "Kanser Günü" HücreCELL® Biyoteknoloji Geliştirme ve Ticaret A.Ş’ de zorunlu staj hakkı kazanan stajyerlerimizin listesi aşağıdaki gibidir. Kazanan stajyerlerimizi tebrik eder 14.03.2023 tarihine kadar bizimle iletişime geçmeleri gerekmektedir.


Gelecek etkinliklerde görüşmek üzere bilgi dolu ve keyifle geçen programda bizimle oldukları için dinleyicilerimize, tüm konuşmacılara ve düzenleme ekibine çok teşekkür ederiz.

 • BEYZA YENİMAHALLELİ

 • EDANUR AKYEL

 • MELİSA GÜL

 • ÇAĞLA ÖZTÜRK

 • MELİSSA AKARSU

Nisan 2023

 • KURUCU YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZIN BAŞARISI

 

Dr. Öğr. Üyeliğine atanan, Kurucu Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Pelin Kılıç’ı tebrik eder ve başarılarının devamını dileriz.

 • PROJEMİZ, 2209-B ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ SANAYİYE YÖNELİK ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEK ALMAYA HAK KAZANDI

Kurucumuz ve Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Pelin Kılıç’ın sanayi danışmanlığında ve Prof. Dr. Özlem Yıldırım’ın akademik danışmanlığında yürütülecek olan Ankara Üniversitesi Biyoloji bölümü öğrencisi Furkan Oruç tarafından “Asidik Fibroblast Büyüme Faktörü’ nün (FGF1) Saccharomyces cerevisiae’ de Rekombinant İfade Edilmesi ve Saflaştırılması” başlıklı projemiz, 2022/2. dönem 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı tarafından desteklenmeye hak kazanmıştır. Proje çıktısı ve hizmet edeceği ürün geliştirme süreçleri sonucunda yayımlanacak bilimsel makaleler, araştırmanın özgünlüğü yardımıyla, rekombinant protein üretimi çalışmalarına yeni ve kolayca uyarlanabilir bir bakış açısı kazandıracaktır. Danışman hocalarımızı ve araştırmacı öğrencimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.

 • EKIBIMIZIN FICS 2023’TE BAŞARISI

 

National University of Sciences and Technology (NUST) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Toplum İçin Yenilikçi ve Yaratıcı Çözümler Bulma Yarışması” (FICS), “Fikirler Yarışıyor” ismiyle bu yıl Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde uluslararası olarak 13 Nisan 2023’de düzenlendi. Etkinliğe Türkiye'nin dört bir yanından önde gelen üniversitelerden toplam 20 takım katılarak yenilikçi fikirlerini 12 değerli jüri üyesi ve sektör uzmanından oluşan bir panele sunumlar yapıldı.


Kurucumuz ve Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Pelin Kılıç, Ar-Ge personelimiz Begüm Coşar, çözüm ortaklarımızdan Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji Genetik Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özlem Darcansoy İşeri, Dr. Ögr. Üyesi Özge Erdemli ve Prof. Dr. Günhan Gürman’dan oluşan proje ekibimiz "Development of a Pre-screening Test for the Identification of Extracellular Vesicles Associated with Breast Cancer" başlıklı yenilikçi fikir ile katılarak beşinci olmuştur. 


Değerli hocalarımızı ve öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Mayıs 2023

 • Bioinnovation

 

Dr. Öğr. Üyesi Pelin Kılıç'ın danışma kurulunda bulunduğu ve jüri üyeliği yaptığı Bioinnavation yarışmasına HücreCELL®️ Biyoteknoloji ailesi olarak katılmaktan mutluluk duymaktayız.


Öncelikle organizasyonumuza ev sahipliği yapan Mamak Füzyon Yönetimi ve değerli akademisyenlere, sektörel yön vericilere ve Bioinnovation Düzenleme Kuruluna teşekkür ederiz. 


Bioinnovation platformunun kurucuları ve düzenleme kurulu üyeleri ile birlikte, 17 farklı üniversiteden gelerek Bioinnovation’ın artan başarısına katkıda bulunan genç girişimci bilim insanlarımıza katılımları için teşekkür eder, tüm katılımcılara bilim aşkı ve girişim ateşi dolu bir gelecek ve başarılar dileriz.

Haziran 2023

 • SEMİNER

 

Dr. Öğr. Üyesi Pelin Kılıç, 2 Haziran 2023 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi (PEDI-STEM) ‘nin 2022-2023 Bahar Seminerleri kapsamında, “Gerçek Hayat Senaryosuna Tanıklıkla Araştırmacının Girişim Serüveni” başlıklı seminerini gerçekleştirmiştir.

 

Bu keyifli etkinlik ve nazik davetleri için PEDI-STEM’e ve sunuma katılan tüm katılımcılara çok teşekkür ediyoruz.

 • TÜBİTAK PROJE DESTEĞİ

 

Dr. Öğr. Üyesi Pelin Kılıç’ın yürütücü, Mol. Bio. Begüm Coşar ve Bio. Büşra Nigar Savran'ın Ar-Ge personeli, Prof. Günhan Gürman, Prof. Dr Mustafa Şahin ve Doç. Dr. Hatice Ferhan Kömürcü'nün danışman olarak yer aldığı "uPKH Kökenli Diyabet Hastalık Modellerinde Doku Hasarının mikroRNA (miRNA) ve Eksozomal miRNA Düzeyinde Araştırılması ve Potansiyel Biyobelirteçlerin Belirlenmesi" başlıklı projemiz, 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında TÜBİTAK tarafından tam bütçe ile desteklenmeye hak kazanmıştır.


Proje ekibini tebrik eder ve çalışmalarında başarılar dileriz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • HücreCELL® Biyoteknoloji III. SciGether Bilim Günleri’nde

 

Dr. Öğr. Üyesi Pelin Kılıç’ın “Öğrencilikten Girişimciliğe” başlıklı sunumu ve HücreCELL® Biyoteknoloji’nin “TÜBİTAK Öğrenci Projeleri Yazma Eğitimi” sponsorluğu sağlayarak, 24-25 Haziran 2023 tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenen III. SciGether Bilim Günleri’ne katılmaktan büyük mutluluk duymaktayız. Bilgi dolu ve keyifle geçen programda bizimle oldukları için dinleyicilerimize, tüm konuşmacılara ve düzenleme ekibine çok teşekkür ederiz.

Ağustos 2023

 • 2022-2023 Eğitim-Öğretim Dönemi Yaz Stajyerlerimiz 🌟

 • Ekibimizin TÜBİTAK-1005 projesi kabul edildi.

 

Kurucu Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Pelin Kılıç’ın yürütücüsü, Ar-Ge personelimiz Mol. Bio. Begüm Coşar'ın bursiyer, Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji Genetik Bölümü’nden Prof. Dr. Özlem Darcansoy İşeri ve Dr. Ögr. Üyesi Özge Erdemli’nin araştırmacı ve Prof. Dr. Günhan Gürman ve Prof. Dr. Yüksel Ürün’ün danışman olarak yer aldığı, "Meme Kanseri İle İlişkili Ekstraselüler Veziküllerin Tanımlanmasına Yönelik Ön Tarama Testi Geliştirilmesi" başlıklı proje, 1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı kapsamında TÜBİTAK tarafından tam bütçeyle desteklenmeye hak kazanmıştır. Proje ekibini tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

Eylül 2023

 • YENİ YAYINIMIZ

Kurucu CEO’muz Dr. Öğr. Üyesi Pelin Kılıç’ın başlıca yazarlığında, Ar-Ge personelimiz Begüm Coşar’ın yazarlık katıldığı “An Optimized Protocol for piggyBac-Induced iPSC Generation from hPBMCs by Automatic Electroporation” başlıklı kitap bölümümüz, Methods in Molecular Biology kitap serisinde yayımlanmıştır.

Ekibimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Kitap bölümünün tamamı için: https://doi.org/10.1007/7651_2023_500

 • Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü akademisyenlerinden HücreCELL® Biyoteknoloji Kurucu CEO’muz Dr. Öğr. Üyesi Pelin Kılıç, Ar-Ge personelimiz Begüm Coşar ve Legacy Arts & Science® öğrenci grubumuzdan Doruk Altıok’un buluş sahiplerinden olduğu buluş patent tescil belgesi almaya hak kazanmıştır.

Hocamızı ve proje ekibini tebrik ederiz.

 

 • 28 - 30 Eylül 2023 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen olan BIO Türkiye Organizasyonu Uluslararası Biyoteknoloji Kongresinde Kurucu CEO’muz Dr. Öğr. Üyesi Pelin Kılıç, “Reverse translational R&D and its contribution to cruelty-free products” başlıklı konuşmasını gerçekleştirmiştir.

Keyifle geçen sunum için tüm katılımcılara ve konuşmacılara, düzenleme ekibine çok teşekkür ederiz.

 • BIO Türkiye Organizasyonu Uluslararası Biyoteknoloji Kongresi’nde Kurucu CEO’muz Dr. Öğr. Üyesi Pelin Kılıç ve Ar-Ge personelimiz Begüm Coşar, “Identification and investigation of GLUT4-associated miRNAs and their target genes potentially responsible for tissue damage in Diabetes mellitus” başlıklı sözlü bildiri sunumunu gerçekleştirmiştir.

Araştırma ekibimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.

 • Sponsor olarak katılım gösterdiğimiz BioClub tarafından Mamak Füzyon'da düzenlenen Sağlık sektöründe etkili profesyonelleri ve paydaşları bir araya getiren sağlık hizmetlerinde olumlu değişimi ve iş birliğini destekleyen, dönüştürücü bir etkinlik olan Health Impact Summit’23 etkinliğinde Kurucu Ceo’muz Dr. Öğr. Üyesi Pelin Kılıç Tıbbi Araştırmalara Katkı Sağlayan Lider Kadınlar Panelinde konuşmacı olarak yer almıştır. 

Keyifle geçen etkinlik için tüm katılımcılara, konuşmacılara ve düzenleme ekibine çok teşekkür ederiz.

Ekim 2023

 

 • Biyoteknoloji Derneği tarafından Başkent Üniversitesi işbirliği ile 20-22 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 22. Uluslararası Katılımlı Biyoteknoloji Kongresi’nde Kurucu CEO’muz Dr. Öğr. Üyesi Pelin Kılıç “Hsa-mir-144-3p/hsa-mir-30d-5p: Ortak Dmxl2 Üzerinden, Diyabet ve Eşlik Eden Nöropati İçin Biyobelirteç Paneli Olabilir Mi?” başlıklı bildiri sunumunu yapmış ve Biyoteknoloji’de Biyogirişimcilik Paneli’nde konuşma gerçekleştirmiştir.

Cumhuriyetimizin 100. Yılında biyoteknoloji alanındaki gelişmeleri paylaşarak ülkemizin yetkinliklerini değerlendirmek, kamuoyunu bilgilendirmek ve geliştirme olanakları için bir araya gelmekten HücreCELL® Biyoteknoloji olarak mutluluk ve onur duyduk.
Bilimle geçen üç gün için tüm katılımcılara ve konuşmacılara, düzenleme ekibine çok teşekkür ederiz.

 • Ar-Ge personelimiz Begüm Coşar, Kurucu CEO’muz Dr. Öğr. Üyesi Pelin Kılıç ile yaptığı, “PiggyBac (PB) Vector System-Mediated Reprogramming of Cells Designed with OCT4 and Lin28A/B Subgroups: A Discussion on the Expected Pluripotent Properties of the iPSC Yield” başlıklı sözlü bildiriyi, 24-26 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşen 2. Uluslararası Paris Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi’nde sunmuştur. 

Araştırma ekibimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.

 

 • Kurucu CEO’muz Dr. Öğr. Üyesi Pelin Kılıç, 27 Ekim 2023’te MOLEKÜLERKÖK ev sahipliğinde “Kök Hücreyi Anlamayı Öğrenmek” başlıklı semineri ile Youtube platformu üzerinden katılımcılarla buluşmuştur. Kuruluşumuz çalışanları, araştırmacıları ve stajyerleri de seminer sırasında söz alarak güncel projelerimiz üzerine bilgi vermiştir. 

Bu güzel ve nazik davetleri için MOLEKÜLERKÖK ekibine ve sunuma katılan tüm katılımcılara çok teşekkür ediyoruz.

Ocak 2024

 

 • HücreCELL® Biyoteknoloji Olarak İlk Proje Yazma Atölyemizi Gerçekleştirdik

 

HücreCELL® Biyoteknoloji ev sahipliğinde çevrimiçi olarak 29-30 Ocak 2024’te ilk kez gerçekleştirdiğimiz, lisans öğrencilerine yönelik “Fen ve Yaşam Bilimleri Araştırma Projesi Yazma Atöylesi” kapsamında 18 farklı üniversiteden 8 farklı lisans programına kayıtlı katılımcı ile tamamlanmıştır. Eğitmenlerimize ve akran danışmanlarımıza sunumları ve katkıları için teşekkür ediyoruz. Sonraki eğitimlerde tekrar bir araya gelmek dileğiyle.

Şubat 2024

 

 • Proje Ekiplerimize TÜBİTAK STAR Kapsamında 2 Bursiyer Katılmaya Hak Kazanmıştır

 

2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) kapsamında 6 ay boyunca Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencilerinden Yağız Efe Karaağaçlı ve Görkem Efendioğlu proje ekiplerimize katılma hakkı kazanmıştır. Bursiyerlerimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

WhatsApp Image 2024-02-14 at 22.39.11.jpeg

Nisan 2024

 

 • Yeni yayınımızı paylaşmaktan gurur duyuyoruz🎉

 

Değerli hocamızı ve genç araştırmacılarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
Makalenin tamamı için: https://analyticalsciencejournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/elps.202300286

Ekran görüntüsü 2024-04-30 201142.png

Haziran 2024

 

 • Trakya Üniversitesi IEEE Tıpta Mühendislik ve Biyoloji Derneği’nin ev sahipliğinde 1 Haziran 2024 Cumartesi günü gerçekleştirilen Bio&Gen Tech konferansında Mol. Bio. Begüm Coşar, “Meme Kanserinde Gizli Haberciler: Eksozomların Rolü ve Hızlı Tarama” başlıklı sunumunu gerçekleştirmiştir. Mol. Bio. Begüm Coşar’ı, bu ilk davetli sunumunda gerçekleştirdiği başarılı performansı için gönülden tebrik ederiz 👏🏻👏🏻💐 Ayrıca nazik davetleri için organizasyonda emeği geçen tüm düzenleme kuruluna ve katılımcılara teşekkür ederiz. Gelecek etkinliklerde tekrar görüşmek dileğiyle.

WhatsApp Image 2024-06-02 at 22.29.40.jpeg
WhatsApp Image 2024-06-02 at 22.29.39.jpeg
bottom of page