top of page
  • Eylül 2020-Nisan 2022 Pelin Kılıç-Yürütücü: TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişim (BİGG) Teknogirişim Sermayesi Destek Programı (2200299 sayılı, "Uyarılmış Pluripotent Kök Hücre (uPK) Kökenli Diyabet Hastalık Modeli" başlıklı proje)

  • Şubat 2021-Temmuz 2022 Begüm Coşar-Yürütücü, Pelin Kılıç-Endüstriyel Danışman: TÜBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programı (1139B412000419 sayılı, "Drosophila melanogaster’de Diyabetik Hastalık Modelinin Oluşturulması ve CRISPR/CAS9 Yöntemi ile Gen Düzenlemesi Yapılması Sonucu Oluşan İfade Değişikliğinin Araştırılması ve Değerlendirilmesi" başlıklı proje)

  • Mart 2023 Furkan Oruç-Yürütücü, Pelin Kılıç-Endüstriyel Danışman: TÜBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programı (1139B412202253 sayılı, "Asidik Fibroblast Büyüme Faktörü’ nün (FGF1) Saccharomyces cerevisiae’ de Rekombinant İfade Edilmesi ve Saflaştırılması" başlıklı proje)

  • Haziran 2023- Pelin Kılıç-Yürütücü, Begüm Coşar-Ar-Ge personeli, Büşra Nigar Savran-Ar-Ge personeli: 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı, 7238013 sayılı, “uPKH Kökenli Diyabet Hastalık Modellerinde Doku Hasarının mikroRNA (miRNA) ve Eksozomal miRNA Düzeyinde Araştırılması ve Potansiyel Biyobelirteçlerin Belirlenmesi” başlıklı proje

bottom of page