top of page
H%C3%9CCRECELL_ICON_-_-04_edited.png

EKİBİMİZ

PELİNKILIÇ.png
Dr. Öğr. Üyesi PELİN KILIÇ
KURUCU
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

1978 Ankara doğumludur. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olduktan sonra yüksek lisansını aynı fakültede farmakoloji, doktorasını ise Ankara Üniversitesi Disiplinlerarası Adli Bilimler Enstitüsünde adli toksikoloji alanında tamamlamış, gen teknolojisi konu başlıklı bursla Fransa’nın INSERM Araştırma Enstitüsünde 1 yıl süreyle ziyaretçi araştırmacı olarak görev yapmıştır. 

H%C3%9CCRECELL_ICON_-_-05_edited.png

2004-2016 yılları arasında Sağlık Bakanlığında görev almış, burada, ileri tedavi tıbbi ürünlerini idare eden birimin kuruluşunda ve bu konudaki ilk ulusal mevzuatın çıkarılmasında anlamlı katkı sağlamış olup 2017 yılından itibaren Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü bünyesinde görev aldığı çeşitli akademik ve idari proje ve çalışmaların yanı sıra 2023 yılının ilk çeyreğine kadar Enstitü Kalite Koordinatörü olarak görev yapmış olup Enstitü bünyesindeki Kök Hücre ve Yenileyici Tıp Ana Bilim Dalında akademisyen olarak görev yapmaktadır. 1512-Teknogirişim Sermayesi Desteği Bireysel Genç Girişimci (BİGG) Programı kapsamında 01.11.2020-30.04.2022 tarihleri arasında yürütücülüğünü yaptığı "Uyarılmış Pluripotent Kök Hücre (uPK) Kökenli Diyabet Hastalık Modeli" Ar-Ge projesi ile HücreCELL®️ Biyoteknoloji Geliştirme ve Ticaret A.Ş’yi kurmuştur. Bununla birlikte Pelin Kılıç, Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü ve HücreCELL®️ Biyoteknoloji A.Ş bünyelerinde taşıdığı farklı profesyonel kimlikleriyle nitelikli bilim insanları yetiştirmek hedefi ile çalışmalarına devam etmektedir.


AR-GE PERSONELİ
2023-01-27-12-47-12-496.jpg
Begüm Coşar

1999 Ankara doğumludur. Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünden onur öğrencisi olarak 2022 yılında mezun oldu. TÜBİTAK STAR programı kapsamında “Varolan İlaç Etken Maddelerinin COVID-19’a Karşı Etkinliklerinin In-Siliko, In-Vitro ve In-Vivo Olarak İncelenmesi” başlıklı TÜBİTAK 1004 projesi kapsamında Nisan-Aralık 2020 arasında STAR bursiyeri olarak görev aldı ve o dönemde zorunlu stajını Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü bünyesinde tamamlamış oldu.

TÜBİTAK 2209-B Projeleri kapsamında, “Drosophila melanogaster’de Diyabetik Hastalık Modelinin Oluşturulması ve CRISPR/CAS9 Yöntemi ile Gen Düzenlemesi Yapılması Sonucu Oluşan İfade Değişikliğinin Araştırılması ve Değerlendirilmesi” başlıklı proje ile destek aldı. Aynı zamanda, EKİN Ön Kuluçka Merkezi tarafından düzenlenen Biyoteknoloji Girişimcilik Proje Yarışmasında geliştirdiği yenilikçi fikri ile 3. oldu. Biyotek Tekmer tarafından düzenlenen Sağlık Biyoteknolojisi temalı Ideathon eğitimlerine X Takımı bünyesinde katılmış olup proje fikri ile mansiyon ödülüne layık görüldü. Takım kaptanı olarak görev aldığı Drop-Gene ekibi olarak Teknofest 2021 ve EXONISTIC ekibi olarak Teknofest 2022 Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması’na fikir kategorisinden başvurarak her iki dönemde finalist olma hakkı kazandı.

Laboratuvar becerisi olarak teorik eğitimin yanı sıra mikrobiyoloji, biyokimya, moleküler biyoloji, klonlama teknolojileri, proteomik, kök hücre ve rejeneratif tıp, genetik, proses mühendisliği gibi çeşitli alanlarda kullanılan temel protokolleri uygulamak konusunda yeterli bilgi birikimi ve iyi uygulamalar (İxU), yenilikçi fikir geliştirme, fikri mülkiyet hakları, proje geliştirme ve yürütme, yayın hazırlığı ve bilimsel verilerin yayımlanması gibi birçok alanda beceriye sahiptir. Eksozomların terapötik ajan olarak kullanımına, kök hücreler ve kök hücrelerin rejeneratif tıpta kullanımına ve kanser moleküler biyolojisine ilgi duymaktadır.

İleri düzeyde İngilizce, başlangıç seviyesinde Almanca bilmektedir. Gelecekte genetik temelli tedavi yaklaşımları üzerine çalışarak genetik hastalıklar ve kanser üzerinde etkili tedavi yaklaşımları üzerine çalışmayı planlamaktadır.

WhatsApp Image 2022-09-15 at 23.02.17.jpeg
Büşra Nigar Savran

1994 İzmir doğumludur. Ortadoğu Teknik Üniversitesi biyoloji bölümü 4. Sınıf öğrencisidir. Devam eden lisans eğitimi boyunca birçok eğitime ve etkinliğe katıldı. 2020/2021 eğitim-öğretim dönemi dahilinde kuruluşumuzda gördüğü yaz stajı boyunca, aldığı teorik eğitimin yanı sıra laboratuvar becerisi olarak moleküler biyoloji, proteomik, kök hücre ve rejeneratif tıp gibi çeşitli alanlarda kullanılan temel protokolleri uygulamak konusunda bilgi birikimi ve yenilikçi fikir geliştirme, proje geliştirme, yayın hazırlığı ve bilimsel verilerin yayımlanması gibi birçok alanda beceri elde etti. R studio ve Matlab programlarını kullanabilmekte, ileri düzeyde İngilizce başlangıç düzeyinde İspanyolca bilmektedir.

bottom of page