top of page

HücreCELL Academia®

HücreCELL Academia®; lisans ve lisansüstü düzeyde araştırmacıları, uzun dönem staj, zorunlu staj, bursiyerlik vb. programlarla teorik ve pratik modüllerle eğitmekle görevli, eğitimlerin sonucunda kişilerin nitelikli uzmanlar olarak yetişmesine ve bilgi birikimlerini gerçek hayat senaryosuna yansıtmalarına destek olmayı ilke edinmiş bir HücreCELL® kuruluşudur.

bottom of page