top of page

Exonostic® R&D Group Ar-Ge/Ür-Ge Ekibi

Exonostic® R&D Group Ar-Ge/Ür-Ge Ekibi olarak biz, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrencileri ve araştırmacıları bünyesinde bulunduran bir laboratuvar altyapısyız. Exonostic®, HücreCELL® girişiminin misyonu ve vizyonu doğrultusundaki stratejik hedeflerle planlanan ve yürütülen projeler kapsamında laboratuvar faaliyetini yürüten, projeler kapsamında iş planımıza kazandırılan süreçleri sanayi noktasına taşımak için uğraşan araştırmacıları ve yardımcı araştırmacıları içeren, yenilikçi ve ileri görüşlü, dinamik bir bilim grubudur.

bottom of page